تاریخ کشور چین

کشور چین با پیشینه‌ای 5000 ساله یکی از بزرگ‌ترین ملل متمدن باستانی است. همانطور که می‌دانید کشور چین از رودخانه زرد و یانگ تسه سرچشمه می‌گیرد و بر طبق افسانه‌های کهن "پانگو" نخستین موجود زنده و خالق تمام اساطیر چین است. در واقع قدمت به ثبت رسیده کشور چین در حدود 4000 سال پیش و از زمان سلسله شانگ آغاز شده است. تاریخ این کشور بزرگ به طور کلی به سه دوره تقسیم می‌شود: دوران باستان، دوران امپراطوری و دوران مدرن.

سلسله شیا (Xia Dynasty2070 پیش از میلاد- 1600 پیش از میلاد)

سلسله شیا نخستین سلسله باستانی کشور چین بوده که چیزی در حدود 500 سال قدمت داشته و جالب است بدانید که نخستین سیستم تقویمی جهان نیز در همین دوران ایجاد شده است. در واقع در همین بازه زمانی، مردم از عصر حجر به سمت تمدن شهری رهسپار شدند.

سلسله شانگ Shang Dynasty (1600 پیش از میلاد-1029 پیش از میلاد)

در دوران سلسله شانگ، نخستین شخصیت معروف به نام اوراکل شکل گرفت که نام آن بر روی استخوان حیوانات نیز نوشته شده است و از همین زمان به بعد تاریخ کشور چین آغاز می‌شود.

سلسله ژو Zhou Dynasty (1100 پیش از میلاد- 256 پیش از میلاد)

سلسله ژو حدود 850 سال قدمت داشته و در این دوران نخستین اقلام برنزی به وجود آمدند.

دوران بهار و پاییز

دوران بهار و پاییز دورانی است که تمام ملت‌ها با هدف کشور‌گشایی و افزایش قلمرو با یکدیگر در جنگ بودند.

سلسله شین Qin Dynasty (221 پیش از میلاد- 206 پیش از میلاد)

در سال 221 پیش از میلاد- شین شیاهوانگ- نخستین امپراطور کشور چین، در میان چینی‌ها اتحاد برقرار کرد و نخستین کشور متحد سلسله شین را تاسیس کرد. در همین دوران بود که دیوار بزرگ چین و سربازان سفالی نیز ساخته شدند.

سلسله هان( Han Dynasty 206 پیش از میلاد- 220 پس از میلاد)

سلسله هان به رهبری لیو بی در حدود 78 سال پابرجا بود. در سلسله هان، فلسفه کنفوسیوس به ایدئولوژی رسمی دولت تبدیل شد.

دوران سه امپراطوری Three Kingdoms Period (220 پیش از میلاد-280 پس از میلاد)

در دوران سه امپراطوری که به دوران متخاصم و یا دوران جنگ و دشمنی نیز مشهور است، سه پادشاه بزرگ تاریخ چین؛ وی، شو و وو به ترتیب دولت‌های خود را یکی پس از دیگری تاسیس کرده و به منظور گسترش قلمرو با یکدیگر در جنگ بودند.

سلسله سویی Sui Dynasty (581 پس از میلاد-618 پس از میلاد)

در دوران سلسله سویی، کشور چین دوباره متحد شد و اقتصاد آن نیز بهبود یافت.

سلسله تانگ Tang Dynasty (618 پس از میلاد-907 پس از میلاد)

دوران حکومت سلسله تانگ را می‌توان عصر طلایی فناوری و ظهور فرهنگ در کشور چین نامید که تاثیر بسزایی بر مدرنیته این کشور داشته است. در دوران سلسله تانگ، بوداییسم توسط خانواده سلطنتی و افراد غیرنظامی تایید شد و به عنوان دین رسمی و غالب کشور چین معرفی شد. همچنین در همین دوران، جاده باشکوه ابریشم نیز ساخته شد.

سلسله سونگ Song Dynasty (960 پس از میلاد-1279 پس از میلاد)

سلسله سونگ را می‌توان به دو دوره تقسیم کرد: سلسله سونگ شمالی (960- 1127) و سلسله سونگ جنوبی (1127-1279). سلسله سونگ در سال 960 توسط ژائو کوانگین تاسیس شد و پایتخت آن کایفنگ یا در اصل همان پکن معرفی شد. در دوران سونگ، تکنولوژی و علم و دانش به بالاترین سطح خود رسید تا جایی که بسیاری از پیشرفت‌های این بازه زمانی، صدها سال بعد در سایر کشورهای جهان پدیدار شدند.

سلسله یوآن Yuan Dynasty (1279 پس از میلاد-1368 پس از میلاد)

سلسله یوآن توسط فردی مغولی به نام چنگیز خان تاسیس شد. چنگیز خان مغول بار دیگر کشور چین را به صورت حکومتی متحد در آورد و اقتصاد این کشور را رونق بخشید.

سلسله مینگ Ming Dynasty (1368پس از میلاد-1644 پس از میلاد)

سلسله مینگ با قدمتی 276 ساله توسط فردی به نام ژو یونجانگ تاسیس شد.

سلسله چینگ Qing Dynasty (1644 پس از میلاد-1911 پس از میلاد)

سلسله چینگ آخرین سلسله پادشاهی کشور چین بود که 268 سال قدمت داشت و پس از این دوران، تاریخ معاصر کشور چین توسط مردم مانچو آغاز شد.

جمهوری چین Republic of China (1911 پس از میلاد-1949 پس از میلاد)

در سال 1911، دکتر سون یات سن که به نام "پدر چین مدرن" نیز شناخته می‌شود، سلسله چینگ، آخرین سلسله فئودالی تاریخ چین را سرنگون کرد و جمهوری چین که بزرگ‌ترین پدیده تاریخ مدرن این کشور است را تاسیس نمود.

جمهوری خلق چین People's Republic of China

در سال 1949، مائو تسه تونگ رهبر حزب کمونیست، جمهوری خلق چین را تاسیس کرد. از آن زمان به بعد، کشور چین در حال توسعه و پیشرفت است و امروزه به یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان تبدیل شده است.

نیل گشت