تور شانگهای (Mahan)

نیل گشت
Nilgasht-e-roz
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی ایرلاین
Regal Shanghai East Asia B.B
6090000 تومان 7890000 تومان 6090000 تومان 4790000 تومان 7 شب و 8 روز
26 تیر-03 مرداد
(17Jul-25Jul)
ظرفیت تکمیل
Regal Shanghai East Asia B.B
6290000 تومان 8090000 تومان 6290000 تومان 4990000 تومان 7 شب و 8 روز
02 مرداد-10 مرداد
(24Jul-01Aug)
ظرفیت تکمیل
Regal Shanghai East Asia B.B
6090000 تومان 7890000 تومان 6090000 تومان 4790000 تومان 7 شب و 8 روز
09مرداد-17 مرداد
(31Jul-08Aug)
ظرفیت تکمیل
Regal Shanghai East Asia B.B
7290000 تومان 9090000 تومان 7290000 تومان 5990000 تومان 7 شب و 8 روز
16مرداد-24 مرداد
(07Aug-15Aug)
ظرفیت تکمیل
Regal Shanghai East Asia B.B
7290000 تومان 9090000 تومان 7290000 تومان 5990000 تومان 7 شب و 8 روز
23مرداد-31 مرداد
(14Aug-22Aug)
ظرفیت تکمیل
Regal Shanghai East Asia B.B
7190000 تومان 9290000 تومان 7190000 تومان 5890000 تومان 7 شب و 8 روز
30 مرداد-07 شهریور
(21Aug-29Aug)
ظرفیت تکمیل
Regal Shanghai East Asia B.B
10490000 تومان 12590000 تومان 9990000 تومان 8990000 تومان 7 شب و 8 روز
06 شهریور-14 شهریور
(28Aug-05Sep)
ماهان
Regal Shanghai East Asia B.B
9990000 تومان 12090000 تومان 9490000 تومان 8490000 تومان 7 شب و 8 روز
13 شهریور-21 شهریور
(04Sep-12Sep)
ماهان
Golden River View B.B
9990000 تومان 12090000 تومان 9490000 تومان 8490000 تومان 7 شب و 8 روز
20 شهریور-28 شهریور
(11Sep-19Sep)
ماهان
Golden River View B.B
10190000 تومان 12290000 تومان 9690000 تومان 8690000 تومان 7 شب و 8 روز
27 شهریور-04 مهر
(18Sep-26Sep)
ماهان
Regal Shanghai East Asia B.B
10190000 تومان 12290000 تومان 9690000 تومان 8690000 تومان 7 شب و 8 روز
03 مهر-11 مهر
(25Sep-03Oct)
ماهان
Regal Shanghai East Asia B.B
9990000 تومان 12090000 تومان 9490000 تومان 8490000 تومان 7 شب و 8 روز
10 مهر-18 مهر
(02Oct-10Oct)
ماهان
Regal Shanghai East Asia B.B
9990000 تومان 12090000 تومان 9490000 تومان 8490000 تومان 7 شب و 8 روز
17 مهر-25 مهر
(09Oct-17Oct)
ماهان
Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4790000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
26 تیر-03 مرداد
(17Jul-25Jul)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
02 مرداد-10 مرداد
(24Jul-01Aug)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4790000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
09مرداد-17 مرداد
(31Jul-08Aug)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5990000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
16مرداد-24 مرداد
(07Aug-15Aug)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5990000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
23مرداد-31 مرداد
(14Aug-22Aug)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5890000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
30 مرداد-07 شهریور
(21Aug-29Aug)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
10490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
12590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8990000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
06 شهریور-14 شهریور
(28Aug-05Sep)
ایرلاین
ماهان
Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
9990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
12090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8490000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
13 شهریور-21 شهریور
(04Sep-12Sep)
ایرلاین
ماهان
Golden River View
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
9990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
12090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8490000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
20 شهریور-28 شهریور
(11Sep-19Sep)
ایرلاین
ماهان
Golden River View
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
10190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
12290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8690000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
27 شهریور-04 مهر
(18Sep-26Sep)
ایرلاین
ماهان
Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
10190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
12290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8690000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
03 مهر-11 مهر
(25Sep-03Oct)
ایرلاین
ماهان
Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
9990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
12090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8490000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
10 مهر-18 مهر
(02Oct-10Oct)
ایرلاین
ماهان
Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
9990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
12090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8490000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
17 مهر-25 مهر
(09Oct-17Oct)
ایرلاین
ماهان
روزهای رفت سه شنبه,
مدت اقامت 7 شب و 8 روز,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, ترانسفر فرودگاهی,
برنامه سفر
خدمات تور شانگهای :
پرواز مستقیم با هواپیمایی ماهان

تور لیدر فارسی زبان

بیمه مسافرتی

ویزای گروهی (در شرایط خاص ویزا انفرادی صادر می گردد.)

ترانسفر فرودگاهی

صبحانه

گشت های تور شانگهای: (یک روز گشت شهری به همراه ناهار) برج تلوزیون، باغ یوان و بازار یوان، موزه توسعه شهری شانگهای، کارخانه ابریشم

مدارک لازم برای ثبت نام تور چین (تورشانگهای چین) :
1.دو قطعه عکس ۶ در ۴ تمام رخ ، زمینه سفید ،‌بدون عینک و با کیفیت

2.اصل پاسپورت با ۷ ماه اعتبار

3.پر کردن فرم قرارداد با نیل گشت

4.نامه تمکن مالی لاتین برای هر نفر حداقل ۵ هزار دلار و به ازای هر روز ۱۰۰ دلار در سربرگ بانک با مهر وامضا و شماره تماس بانک(به عنوان مثال برای ویزای ۳۰ روز حداقل ۸ هزار دلار مورد نیاز می باشد ) - نمونه نامه تمکن مالی

(نکته: سرپرست خانواده می‌تواند به جای تمام اعضای خانواده خود تنها یک نامه تمکن ارائه نماید؛ بدین صورت که این نامه باید تمکن سرپرست خانواده را به ازای تمام اعضا نشان دهد.

5.بلیط مسافر

6.فرم اطلاعات مسافر

7.بیمه مسافرتی

گشت های شهر شانگهای :
(یک روز گشت شهری به همراه ناهار) برج تلوزیون، باغ یوان و بازار یوان، موزه توسعه شهری شانگهای، کارخانه ابریشم
برنامه پروازی تور شانگهای :
پرواز رفت:

IKA/PVG ...... W5077 TUE 20:30

WED 08:20

پرواز برگشت:

PVG/IKA ...... W5076 WED 23:00

THU 05:00

توصیه در خصوص اتاق‌های سه تخته :
به مسافران عزیز توصیه می‌شود از گرفتن اتاق سه تخته به دلیل کمبود فضا در اتاق‌ها اجتناب نمایند. در غیر اینصورت رضایت و عدم رضایت آن بر عهده‌ی مسافرین عزیز می‌باشد.
اطلاعات حساب نیل گشت روز :
حساب بانک سامان

شماره حساب: 1-2784330-819-833

شماره کارت: 6219861034717164

شماره شبا: IR 75 0560 0833 8190 27843300 01

صاحب حساب: شرکت خدمات مسافرت هوائی نیل گشت روز

حساب بانک گردشگری

شماره حساب: 1-170232-9981-122

شماره شبا: IR 980640012299810170232001

صاحب حساب: شرکت خدمات مسافرت هوائی نیل گشت روز

حساب بانک ملت

شماره حساب: 5966626212

شماره کارت: 6104337733536179

شماره شبا: IR50 0120 0200 0000 5966 6262 12

صاحب حساب: شرکت خدمات مسافرت هوائی نیل گشت روز

نوع پرواز چارتر,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 9,990,000تومان,
کشور مقصد چین,
شهر مقصد شانگهای,
خط هوایی Mahan Air,

مقاله مرتبط ثبت نگردیده است

nilgasht
nilgasht
نیل گشت