پکن شانگهای (Mahan)

نیل گشت
Nilgasht-e-roz
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی ایرلاین
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B

11990000 تومان

14890000 تومان

11490000 تومان

10990000 تومان

7 شب و 8 روز
11 آذر -19 آذر
(02Dec – 10Dec)
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B

11990000 تومان

14890000 تومان

11490000 تومان

10990000 تومان

7 شب و 8 روز
18 آذر -26 آذر
(09Dec – 17Dec)
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B

12190000 تومان

15090000 تومان

11690000 تومان

11190000 تومان

7 شب و 8 روز
25 آذر -03 دی
(16Dec – 24Dec)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B

12190000 تومان

15090000 تومان

11690000 تومان

11190000 تومان

7 شب و 8 روز
02 دی -10 دی
(23Dec – 31Dec)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B

11990000 تومان

14890000 تومان

11490000 تومان

10990000 تومان

7 شب و 8 روز
09 دی -16 دی
(30Dec – 07Jan)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B

11990000 تومان

14890000 تومان

11490000 تومان

10990000 تومان

7 شب و 8 روز
16 دی -24 دی
(06Jan – 14Jan)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B

11990000 تومان

14890000 تومان

11490000 تومان

10990000 تومان

7 شب و 8 روز
23 دی -01 بهمن
(13Jan – 21Jan)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B

12190000 تومان

15090000 تومان

11690000 تومان

11190000 تومان

7 شب و 8 روز
30 دی -08 بهمن
(20Jan – 28Jan)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B

11990000 تومان

14890000 تومان

11490000 تومان

10990000 تومان

7 شب و 8 روز
07 بهمن -15 بهمن
(27Jan – 04Feb)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B

11990000 تومان

14890000 تومان

11490000 تومان

10990000 تومان

7 شب و 8 روز
14 بهمن -22 بهمن
(03Feb – 11Feb)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B

12190000 تومان

15090000 تومان

11690000 تومان

11190000 تومان

7 شب و 8 روز
21 بهمن -29 بهمن
(10Feb – 18Feb)
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10990000 تومان

موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
11 آذر -19 آذر
(02Dec – 10Dec)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10990000 تومان

موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
18 آذر -26 آذر
(09Dec – 17Dec)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

12190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11190000 تومان

موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
25 آذر -03 دی
(16Dec – 24Dec)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

12190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11190000 تومان

موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
02 دی -10 دی
(23Dec – 31Dec)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10990000 تومان

موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
09 دی -16 دی
(30Dec – 07Jan)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10990000 تومان

موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
16 دی -24 دی
(06Jan – 14Jan)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10990000 تومان

موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
23 دی -01 بهمن
(13Jan – 21Jan)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

12190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11190000 تومان

موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
30 دی -08 بهمن
(20Jan – 28Jan)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10990000 تومان

موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
07 بهمن -15 بهمن
(27Jan – 04Feb)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10990000 تومان

موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
14 بهمن -22 بهمن
(03Feb – 11Feb)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

12190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11190000 تومان

موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
21 بهمن -29 بهمن
(10Feb – 18Feb)
ایرلاین
ماهان
روزهای رفت یکشنبه,
مدت اقامت 4شب پکن+3شب شانگهای,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی,
برنامه سفر
خدمات تور چین (تور پکن -شانگهای) :
پرواز مستقیم با هواپیمایی ماهان

تور لیدر محلی

بیمه مسافرتی

ویزای گروهی (در شرایط خاص ویزا انفرادی صادر می گردد.)

ترانسفر فرودگاهی

ترانسفر گشتی

صبحانه

ترانسفر بین پکن و شانگهای با قطار سریع‌السیر صورت می‌پذیرد که مدت زمان این جابجایی در حدود 4:45 الی 5:30 ساعت می‌باشد.

مدارک لازم برای ثبت نام تور چین (تور پکن شانگهای چین) :
1.دو قطعه عکس ۶ در ۴ تمام رخ ، زمینه سفید ،‌بدون عینک و با کیفیت

2.اصل پاسپورت با ۷ ماه اعتبار

3.پر کردن فرم قرارداد با نیل گشت

4.نامه تمکن مالی لاتین برای هر نفر حداقل ۵ هزار دلار و به ازای هر روز ۱۰۰ دلار در سربرگ بانک با مهر وامضا و شماره تماس بانک(به عنوان مثال برای ویزای ۳۰ روز حداقل ۸ هزار دلار مورد نیاز می باشد ) - نمونه نامه تمکن مالی

(نکته: سرپرست خانواده می‌تواند به جای تمام اعضای خانواده خود تنها یک نامه تمکن ارائه نماید؛ بدین صورت که این نامه باید تمکن سرپرست خانواده را به ازای تمام اعضا نشان دهد.

5.بلیط مسافر

6.فرم اطلاعات مسافر

7.بیمه مسافرتی

گشت های شهر پکن :
(دو روز گشت شهری به همراه ناهار): بازدید از میدان تیان آنمن، شهر ممنوعه، معبد بهشت ، دیوار چین ، کارخانه سنگ یشم ، کارخانه مروارید
گشت های شهر شانگهای :
(یک روز گشت شهری به همراه ناهار) برج تلوزیون، باغ یوان و بازار یوان، موزه توسعه شهری شانگهای، کارخانه ابریشم
برنامه پروازی :
پرواز رفت:

IKA/PEK ...... W5079 SUN 20:30

MON 06:45

پرواز برگشت:

PVG/IKA ...... W5076 MON 23:00

TUE 05:00

اطلاعات حساب نیل گشت روز :
حساب بانک سامان

شماره حساب: 1-2784330-819-833

شماره کارت: 6219861034717164

شماره شبا: IR 75 0560 0833 8190 27843300 01

صاحب حساب: شرکت خدمات مسافرت هوائی نیل گشت روز

حساب بانک ملت

شماره حساب: 5966626212

شماره کارت: 6104337733536179

شماره شبا: IR50 0120 0200 0000 5966 6262 12

صاحب حساب: شرکت خدمات مسافرت هوائی نیل گشت روز

نوع پرواز چارتر,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
کشور مقصد چین,
شهر مقصد پکن, شانگهای,
خط هوایی Mahan Air,

مقاله مرتبط ثبت نگردیده است

nilgasht
nilgasht nilgasht
نیل گشت