پکن شانگهای ماهان

نیل گشت
Nilgasht-e-roz
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی ایرلاین
Beijing Wuhuan B.B
Ramada Wujiaochang B.B
7090000 تومان 8790000 تومان 7090000 تومان 5790000 تومان 7 شب و 8 روز
17 تیر -25 تیر
(08Jul-16Jul)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Ramada Wujiaochang B.B
7090000 تومان 8790000 تومان 7090000 تومان 5790000 تومان 7 شب و 8 روز
24 تیر -01 مرداد
(15Jul-23Jul)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Ramada Wujiaochang B.B
7090000 تومان 8790000 تومان 7090000 تومان 5790000 تومان 7 شب و 8 روز
31 تیر -08 مرداد
(22Jul-30Jul)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Ramada Wujiaochang B.B
6890000 تومان 8590000 تومان 6890000 تومان 5590000 تومان 7 شب و 8 روز
07مرداد -15 مرداد
(29Jul-06Aug)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Ramada Wujiaochang B.B
6990000 تومان 8690000 تومان 6990000 تومان 5690000 تومان 7 شب و 8 روز
14مرداد -22 مرداد
(05Aug-13Aug)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Ramada Wujiaochang B.B
6690000 تومان 8390000 تومان 6690000 تومان 5390000 تومان 7 شب و 8 روز
21 مرداد -29 مرداد
(12Aug-20Aug)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Ramada Wujiaochang B.B
6690000 تومان 8390000 تومان 6690000 تومان 5390000 تومان 7 شب و 8 روز
28 مرداد -05 شهریور
(19Aug-27Aug)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Ramada Wujiaochang B.B
6690000 تومان 8390000 تومان 6690000 تومان 5390000 تومان 7 شب و 8 روز
04 شهریور -12 شهریور
(26Aug-03Sep)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Ramada Wujiaochang B.B
6690000 تومان 8390000 تومان 6690000 تومان 5390000 تومان 7 شب و 8 روز
11 شهریور -19 شهریور
(02Sep-10Sep)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Ramada Wujiaochang B.B
6690000 تومان 8390000 تومان 6690000 تومان 5390000 تومان 7 شب و 8 روز
18 شهریور -26 شهریور
(09Sep-17Sep)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Ramada Wujiaochang B.B
6690000 تومان 8390000 تومان 6690000 تومان 5390000 تومان 7 شب و 8 روز
25 شهریور -02 مهر
(16Sep-24Sep)
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Ramada Wujiaochang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5790000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
17 تیر -25 تیر
(08Jul-16Jul)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Ramada Wujiaochang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5790000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
24 تیر -01 مرداد
(15Jul-23Jul)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Ramada Wujiaochang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5790000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
31 تیر -08 مرداد
(22Jul-30Jul)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Ramada Wujiaochang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5590000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
07مرداد -15 مرداد
(29Jul-06Aug)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Ramada Wujiaochang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5690000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
14مرداد -22 مرداد
(05Aug-13Aug)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Ramada Wujiaochang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5390000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
21 مرداد -29 مرداد
(12Aug-20Aug)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Ramada Wujiaochang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5390000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
28 مرداد -05 شهریور
(19Aug-27Aug)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Ramada Wujiaochang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5390000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
04 شهریور -12 شهریور
(26Aug-03Sep)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Ramada Wujiaochang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5390000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
11 شهریور -19 شهریور
(02Sep-10Sep)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Ramada Wujiaochang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5390000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
18 شهریور -26 شهریور
(09Sep-17Sep)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Ramada Wujiaochang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5390000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
25 شهریور -02 مهر
(16Sep-24Sep)
ایرلاین
ماهان
روزهای رفت یکشنبه,
مدت اقامت 4شب پکن+3شب شانگهای,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی,
برنامه سفر
خدمات تور چین (تور پکن) :
پرواز مستقیم با هواپیمایی ماهان

تور لیدر فارسی زبان

بیمه مسافرتی

ویزای گروهی (در شرایط خاص ویزا انفرادی صادر می گردد.)

ترانسفر فرودگاهی

ترانسفر گشتی

صبحانه

ترانسفر بین پکن و شانگهای با قطار سریع‌السیر صورت می‌پذیرد که مدت زمان این جابجایی در حدود 4:45 الی 5:30 ساعت می‌باشد.

مدارک لازم برای ثبت نام تور چین (تور پکن چین) :
1.دو قطعه عکس ۶ در ۴ تمام رخ ، زمینه سفید ،‌بدون عینک و با کیفیت

2.اصل پاسپورت با ۷ ماه اعتبار

3.پر کردن فرم قرارداد با نیل گشت

4.نامه تمکن مالی لاتین برای هر نفر حداقل ۵ هزار دلار و به ازای هر روز ۱۰۰ دلار در سربرگ بانک با مهر وامضا و شماره تماس بانک(به عنوان مثال برای ویزای ۳۰ روز حداقل ۸ هزار دلار مورد نیاز می باشد ) - نمونه نامه تمکن مالی

(نکته: سرپرست خانواده می‌تواند به جای تمام اعضای خانواده خود تنها یک نامه تمکن ارائه نماید؛ بدین صورت که این نامه باید تمکن سرپرست خانواده را به ازای تمام اعضا نشان دهد. به طور مثال برای یک خانواده 4 نفره، سرپرست خانواده (پدر یا مادر و فرقی مابین این دو نیست) باید نامه تمکن با حداقل موجودی 400,000,000 ریال جهت ارائه به سفارت چین تهیه نماید و یک کپی از صفحه اول و دوم شناسنامه خود به آژانس تحویل دهد.)

5.بلیط مسافر

6.فرم اطلاعات مسافر

7.بیمه مسافرتی

گشت های شهر پکن :
(دو روز گشت شهری به همراه ناهار): بازدید از میدان تیان آنمن، شهر ممنوعه، معبد بهشت ، دیوار چین ، کارخانه سنگ یشم ، کارخانه مروارید
گشت های شهر شانگهای :
(یک روز گشت شهری به همراه ناهار) برج تلوزیون، باغ یوان و بازار یوان، موزه توسعه شهری شانگهای، کارخانه ابریشم
برنامه پروازی :
پرواز رفت:

IKA/PEK ...... W5079 SUN 20:30

MON 06:45

پرواز برگشت:

PVG/IKA ...... W5076 MON 23:00

TUE 05:00

اطلاعات حساب نیل گشت روز :
حساب بانک سامان

شماره حساب: 1-2784330-819-833

شماره کارت: 6219861034717164

شماره شبا: IR 75 0560 0833 8190 27843300 01

صاحب حساب: شرکت خدمات مسافرت هوائی نیل گشت روز

حساب بانک گردشگری

شماره حساب: 1-170232-9981-122

شماره شبا: IR 980640012299810170232001

صاحب حساب: شرکت خدمات مسافرت هوائی نیل گشت روز

حساب بانک ملت

شماره حساب: 5966626212

شماره کارت: 6104337733536179

شماره شبا: IR50 0120 0200 0000 5966 6262 12

صاحب حساب: شرکت خدمات مسافرت هوائی نیل گشت روز

نوع پرواز چارتر,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
شروع قیمت ها از 67,900,000ریال,
کشور مقصد چین,
شهر مقصد پکن, شانگهای,
خط هوایی Mahan Air,

مقاله مرتبط ثبت نگردیده است

nilgasht
nilgasht
نیل گشت