تور گوانجو(14 شب)

نیل گشت
Nilgasht-e-roz
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی ایرلاین
Nanyang King's Gate Hotel B.B

4390000 تومان

500 دلار

4390000 تومان

800 دلار

3890000 تومان

500 دلار

3890000 تومان

120 دلار

14 شب گوانجو
24 آبان – 09 آذر
(15Nov – 30Nov)
ظرفیت تکمیل
Nanyang King's Gate Hotel B.B

4390000 تومان

500 دلار

4390000 تومان

800 دلار

3890000 تومان

500 دلار

3890000 تومان

120 دلار

14 شب گوانجو
01 آذر – 16 آذر
(22Nov – 07Dec)
ماهان
Nanyang King's Gate Hotel B.B

4390000 تومان

500 دلار

4390000 تومان

800 دلار

3890000 تومان

500 دلار

3890000 تومان

120 دلار

14 شب گوانجو
08 آذر – 23 آذر
(29Nov – 14Dec)
ماهان
Nanyang King's Gate Hotel B.B

4390000 تومان

500 دلار

4390000 تومان

800 دلار

3890000 تومان

500 دلار

3890000 تومان

120 دلار

14 شب گوانجو
15 آذر – 30 آذر
(06Dec – 21Dec)
ماهان
Nanyang King's Gate Hotel B.B

4390000 تومان

500 دلار

4390000 تومان

800 دلار

3890000 تومان

500 دلار

3890000 تومان

120 دلار

14 شب گوانجو
22 آذر – 07 دی
(13Dec – 28Dec)
ماهان
Nanyang King's Gate Hotel B.B

4390000 تومان

500 دلار

4390000 تومان

800 دلار

3890000 تومان

500 دلار

3890000 تومان

120 دلار

14 شب گوانجو
29 آذر -14 دی
(20Dec – 04an)
ماهان
Nanyang King's Gate Hotel B.B

4390000 تومان

500 دلار

4390000 تومان

800 دلار

3890000 تومان

500 دلار

3890000 تومان

120 دلار

14 شب گوانجو
06 دی -21 دی
(27Dec – 11Jan)
ماهان
Nanyang King's Gate Hotel B.B

4390000 تومان

500 دلار

4390000 تومان

800 دلار

3890000 تومان

500 دلار

3890000 تومان

120 دلار

14 شب گوانجو
13 دی -28 دی
(03Jan – 18Jan)
ماهان
Nanyang King's Gate Hotel B.B

4390000 تومان

500 دلار

4390000 تومان

800 دلار

3890000 تومان

500 دلار

3890000 تومان

120 دلار

14 شب گوانجو
20 دی -05 بهمن
(10Jan – 25Jan)
ماهان
Nanyang King's Gate Hotel B.B

4390000 تومان

500 دلار

4390000 تومان

800 دلار

3890000 تومان

500 دلار

3890000 تومان

120 دلار

14 شب گوانجو
27 دی -12 بهمن
(17Jan – 01Feb)
ماهان
Nanyang King's Gate Hotel B.B

4390000 تومان

500 دلار

4390000 تومان

800 دلار

3890000 تومان

500 دلار

3890000 تومان

120 دلار

14 شب گوانجو
04 بهمن -19 بهمن
(26Jan – 08Feb)
ماهان
Nanyang King's Gate Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4390000 تومان

500 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

4390000 تومان

800 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3890000 تومان

500 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3890000 تومان

120 دلار

موقعیت مکانی
14 شب گوانجو
24 آبان – 09 آذر
(15Nov – 30Nov)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Nanyang King's Gate Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4390000 تومان

500 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

4390000 تومان

800 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3890000 تومان

500 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3890000 تومان

120 دلار

موقعیت مکانی
14 شب گوانجو
01 آذر – 16 آذر
(22Nov – 07Dec)
ایرلاین
ماهان
Nanyang King's Gate Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4390000 تومان

500 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

4390000 تومان

800 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3890000 تومان

500 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3890000 تومان

120 دلار

موقعیت مکانی
14 شب گوانجو
08 آذر – 23 آذر
(29Nov – 14Dec)
ایرلاین
ماهان
Nanyang King's Gate Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4390000 تومان

500 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

4390000 تومان

800 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3890000 تومان

500 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3890000 تومان

120 دلار

موقعیت مکانی
14 شب گوانجو
15 آذر – 30 آذر
(06Dec – 21Dec)
ایرلاین
ماهان
Nanyang King's Gate Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4390000 تومان

500 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

4390000 تومان

800 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3890000 تومان

500 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3890000 تومان

120 دلار

موقعیت مکانی
14 شب گوانجو
22 آذر – 07 دی
(13Dec – 28Dec)
ایرلاین
ماهان
Nanyang King's Gate Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4390000 تومان

500 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

4390000 تومان

800 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3890000 تومان

500 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3890000 تومان

120 دلار

موقعیت مکانی
14 شب گوانجو
29 آذر -14 دی
(20Dec – 04an)
ایرلاین
ماهان
Nanyang King's Gate Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4390000 تومان

500 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

4390000 تومان

800 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3890000 تومان

500 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3890000 تومان

120 دلار

موقعیت مکانی
14 شب گوانجو
06 دی -21 دی
(27Dec – 11Jan)
ایرلاین
ماهان
Nanyang King's Gate Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4390000 تومان

500 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

4390000 تومان

800 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3890000 تومان

500 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3890000 تومان

120 دلار

موقعیت مکانی
14 شب گوانجو
13 دی -28 دی
(03Jan – 18Jan)
ایرلاین
ماهان
Nanyang King's Gate Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4390000 تومان

500 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

4390000 تومان

800 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3890000 تومان

500 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3890000 تومان

120 دلار

موقعیت مکانی
14 شب گوانجو
20 دی -05 بهمن
(10Jan – 25Jan)
ایرلاین
ماهان
Nanyang King's Gate Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4390000 تومان

500 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

4390000 تومان

800 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3890000 تومان

500 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3890000 تومان

120 دلار

موقعیت مکانی
14 شب گوانجو
27 دی -12 بهمن
(17Jan – 01Feb)
ایرلاین
ماهان
Nanyang King's Gate Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4390000 تومان

500 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

4390000 تومان

800 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3890000 تومان

500 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3890000 تومان

120 دلار

موقعیت مکانی
14 شب گوانجو
04 بهمن -19 بهمن
(26Jan – 08Feb)
ایرلاین
ماهان
روزهای رفت پنجشنبه,
روزهای برگشت جمعه,
مدت اقامت 14 شب گوانجو,
تاریخ اعتبار هفتگی,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, راهنمای محلی, ترانسفر فرودگاهی, اخذ ویزای توریستی,
برنامه سفر
خدمات تور گوانجو :
پروازماهان

بیمه مسافرتی

ویزای گروهی (در شرایط خاص ویزا انفرادی صادر می گردد.)

ترانسفر فرودگاهی

لیدرمحلی

هزینه به ازای هر شب اضافه دبل 25 دلار و سینگل 50 دلار می باشد.

مدارک لازم برای ثبت نام تور گوانجو :
1.دو قطعه عکس ۶ در ۴ تمام رخ ، زمینه سفید ،‌بدون عینک و با کیفیت

2.اصل پاسپورت با ۷ ماه اعتبار

3.پر کردن فرم قرارداد با نیل گشت

4.نامه تمکن مالی لاتین برای هر نفر حداقل ۵ هزار دلار و به ازای هر روز ۱۰۰ دلار در سربرگ بانک با مهر وامضا و شماره تماس بانک(به عنوان مثال برای ویزای ۳۰ روز حداقل ۸ هزار دلار مورد نیاز می باشد ) - نمونه نامه تمکن مالی

(نکته: سرپرست خانواده می‌تواند به جای تمام اعضای خانواده خود تنها یک نامه تمکن ارائه نماید؛ بدین صورت که این نامه باید تمکن سرپرست خانواده را به ازای تمام اعضا نشان دهد.

5.بلیط مسافر

6.فرم اطلاعات مسافر

7.بیمه مسافرتی

گشت های آپشنال تور گوانجو :
1-بازدید از ساحل رودخانه و صرف شام در رستوران ایرانی تهران

2-بازدید از سیرک در منطقه چنلونگ

3- بازدید از شهر جزیره ای شامیان

4-یک روز در شهربازی گوانجو

5-یک روز در بزرگترین پارک آبی شهر گوانجو

6-بازدید از پارک Window of the World در شهر شنزن

توصیه در خصوص اتاق‌های سه تخته :
به مسافران عزیز توصیه می‌شود از گرفتن اتاق سه تخته به دلیل کمبود فضا در اتاق‌ها اجتناب نمایند. در غیر اینصورت رضایت و عدم رضایت آن بر عهده‌ی مسافرین عزیز می‌باشد.
اطلاعات حساب نیل گشت روز :
اطلاعات حساب بانک سامان

شماره حساب: 1-2784330-819-833

شماره کارت: 6219861034717164

شماره شبا: IR 75 0560 0833 8190 27843300 01

صاحب حساب: شرکت خدمات مسافرت هوائی نیل گشت روز

اطلاعات حساب بانک گردشگری

شماره حساب: 1-170232-9981-122

شماره شبا: IR 980640012299810170232001

صاحب حساب: شرکت خدمات مسافرت هوائی نیل گشت روز

اطلاعات حساب بانک ملت

شماره حساب: 5966626212

شماره کارت: 6104337733536179

شماره شبا: IR50 0120 0200 0000 5966 6262 12

صاحب حساب: شرکت خدمات مسافرت هوائی نیل گشت روز

اطلاعات پروازی :
پرواز رفت:

IKA/CAN ...... W5081 THU 21:10

FRI 08:50

پرواز برگشت:

CAN/IKA ...... W5080 FRI 23:30

SAT 04:45

نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
کشور مقصد چین,
شهر مقصد گوانگجو,
خط هوایی Mahan Air,
نیل گشت