راهنمای تصویری بخش‌های مختلف نمایشگاه گوانجو 2016

در این مقاله بخش‌های مختلف فازهای اول و دوم و سوم نمایشگاه گوانجو چین به کمک نقشه نشان داده شده است. با مطالعه این مقاله خواهید توانست به راحتی قسمت مورد نظر خود در نمایشگاه چین را بیابید.

راهنمای فاز اول نمایشگاه - بخش‌های مختلف

راهنمای فاز دوم نمایشگاه - بخش‌های مختلف

راهنمای فاز سوم نمایشگاه - بخش‌های مختلف

نیل گشت