رودخانه هانگ‌پو شانگهای

رودخانه هانگ‌پو تنها رودخانه‌ی مادر شانگهای نیست، بلکه یک سمبل، نماد و مظهر شانگهای است. در هر دو طرف رودخانه، فضاهای سبز بسیار زیبا وجود دارد که بیانگر تاریخ گذشته و حال شانگهای است؛ از این طریق می‌توانید پیشاپیش آینده شانگهای را متصور شوید.

هانگ پو، تور خلیجی جهان

این روزها رودخانه هانگ‌پو به عنوان تور خلیجی جهان معرفی شده است. این رودخانه دروازه‌ی طلایی تجارت خارجی و یک آبراه مهم از منطقه پودونگ به اقیانوس آرام است. یک برنامه مهم سنتی در شانگهای سوار شدن بر کشتی کروز است. با سوار شدن بر روی این کشتی شما می توانید در امتداد رودخانه هانگ پو، پل یانگ پو، پل نانپو و برج تلویزیونی مروارید شرقی شانگهای از دو سمت رودخانه را به نظاره بنشیند. تعداد زیادی از ساختمان‌های عجیب با معماری خاص در کرانه ی غربی رودخانه هانگپو در مقابل آسمان خراش‌های گوناگون در سمت شرقی رودخانه قرار گرفته است.

بندر وسونگکو که یک نقطه همگرا در به هم پیوستن رودخانه هانگپو و رودخانه یانگ تسه است. در مجاورت دریای شرقی است؛ بنابراین، این مکان نقطه تلاقی 3 رود می شود.

اطلاعات سفر

مکان: 153، 239، 219 خیابان جانگشان 2 شرقی

ساعات بازدید: 9 صبح تا 10 شب

بهترین زمان برای کروز سواری روی رودخانه هانگ پو

بهترین زمان برای کروز سواری در رودخانه هانگ پو عصر هنگام است. در این زمان نورهای نئون با انعکاس نورهای ستاره های چشمک زن در آسمان ترکیب می شوند. اگر در هنگامی که امواج جزر و مد می کنند از این قسمت بازدید کنید متوجه تلاقی 3 جریان آب باهم خواهید بود.

نیل گشت